Amarine AS
Her kjem amarine sine heimesider


Amarine AS er eit nyetablert selskap som driv tekstproduksjon med sjømatnæringa i fokus. Kari Johanna Tveit som eig og driv selskapet har lang erfaring frå ulike arbeidsområder innan sjømatnæringa.

Dei siste ti åra har ho jobba som journalist i medieselskapet Norsk Fiskeoppdrett AS som gir ut tre tidsskrift, to nettsider og årlege spesialutgåver der sjømatnæringa, og spesielt havbruk står i sentrum.


Ta kontakt med Kari Johanna Tveit på telefon 916 28 378
Telefon 916 28 378